Resan AS   l   Sutterøygata 8, 7500 Stjørdal   l   Telefon: 901 61 149   l   oystein.lie@westgaard.no

Miljøsanering

På Resan As sine riveprosjekter har vi målsetting om å skape høyest mulig ombruks- og gjenvinningsprosent. Før riving av selve råbygget starter, fjerner vi alt inventar og miljøfarlig avfall, slik at ikke dette blandes inn i resten av riveavfallet.


Dette gjøres i henhold til miljøsaneringsrapport og avfallsplan. Ved hjelp av håndmakt og maskiner med spesialutstyr for sortering av avfall, blir rivemassene sortert i forskjellige fraksjoner og sendt til gjenvinning. Denne fremgangsmåten er miljøvennlig og gir god økonomi i prosjektene våre. Antall avfallsfraksjoner på hvert enkelt prosjekt varierer, og er bl.a. avhengig av lokale mottaksordninger og mengde av hver fraksjon på prosjektet. Som riveentreprenør er vi også ansvarlige for å få inn avfallskvitteringer, for så å lage et resultat over virkelige mengder og fraksjoner, som overleveres prosjektleder/ansvarlig søker når rivearbeidene er ferdigstilte. Dette er i henhold til byggherreforskriftens krav om avfallshåndtering (Byggherreforskriften § 13, ledd g)

Resan AS leverer raskt og effektivt, og sikrer at prosjektdokumentasjonen tilfredsstiller gjeldende lover og forskrifter. Vi vektlegger at vår dokumentasjon skal være faglig presis uten at dette går på bekostning av lesbarhet og forståelse. Vår erfaring tilsier at dette gir et best mulig beslutningsgrunnlag for prosjektets videre framdrift og økonomi.

"Vår visjon er å bli den ledende entreprenøren innenfor riving og miljøsanering av bygg og konstruksjoner i Midt-Norge"
Levert av  
mangadexmangadex